שאלון – המרכז האקדמי לב

תודה על הסכמתכם להשתתף בשאלון קצר זה, על אודות המרכז האקדמי לב. דעתכם חשובה לנו מאוד!

המענה על השאלון הוא אנונימי.